Afscheidsfoto’s zijn waardevol

Een begrafenis of crematie wordt veelal in een roes beleefd. Iedereen is verdrietig en laat eigenlijk het afscheid over zich heen komen. Later weet u mogelijk niet eens meer goed wie er allemaal aanwezig was en hoe alles is verlopen. Het is daarom steeds gebruikelijker om het afscheid op beeld vast te laten leggen. Dat kan door foto’s of door een uitvaartfilm te laten maken door een professionele fotograaf/ filmmaker.

Het laten vastleggen van een afscheid van een dierbare geeft u iets tastbaars. Het is een soort van waardevolle houvast bij het verwerken van het onbeschrijfelijke verdriet.  Door een begrafenis of crematie vast te laten leggen op beeld, kunnen degenen die door omstandigheden niet naar de uitvaart konden komen, bovendien alsnog een visuele impressie krijgen. Of kinderen die te jong waren ten tijde van het afscheid, kunnen op een later tijdstip toch zien hoe het destijds is gegaan.

Velen beseffen pas achteraf: hadden we het afscheid maar vast laten leggen. Foto’s van een uitvaart blijken op een later tijdstip namelijk van grote waarde bij het verwerken van verdriet.