Het belang van een testament, Wie krijgt wat?

Een testament is niet alleen mooi scrabblewoord, maar ook belangrijk om te hebben. Want wanneer dat niet het geval is, wordt door de wet bepaald wat er met uw bezittingen gebeurt, nadat u bent overleden.

 

Wanneer u de regie liever in eigen handen wilt houden, is gebaat bij een testament. In een testament kunt u vast laten leggen wat uw wensen zijn. Dit is overigens wel een officieel iets, en dient om die reden door een notaris te worden opgemaakt. Alleen bij de notaris opgemaakte testamenten zijn rechtsgeldig. De notaris kan u bovendien adviseren hoe dit aangepakt dient te worden, opdat uw nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven af te dragen.

 

Wanneer u geen testament heeft, geldt in Nederland het volgende: de regel van de langstlevende en dat betekent dat de oudste onder uw directe nabestaanden erfgenaam is. Wanneer een familie in harmonie met elkaar leeft, hoeft dat geen probleem te zijn, maar in het echt leven verloopt het echter regelmatig anders, helaas. Door vooraf heel duidelijk te laten vastleggen hoe alles verdeeld wordt, kan hier geen gedoe over ontstaan.