Er blijkt veel interesse voor de lijkbezorging “resomeren’ 

 

Er blijkt veel interesse voor de lijkbezorging “resomeren’ 

 

We zijn bekend met begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Eerder maakten we al melding over een derde mogelijkheid van lijkbezorging en dat is resomeren. Resomeren is een moderne manier waarbij een lichaam in ongeveer drie uur wordt ontbonden. Volgens deskundigen is resomeren een stuk milieuvriendelijker dan cremeren.  

 

Via een speciale website te weten www.resomatie.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden voor de ontwikkelingen rondom deze techniek. En dat blijkt storm te lopen. Momenteel wordt er gewerkt aan het toelaten van de techniek resomeren. Hiervoor is een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging nodig.  Wanneer u ook benieuwd bent naar alles over deze nieuwe, duurzame techniek, dan kunt u zich inschrijven op bovengenoemde website.

Een uitvaartvideo is een blijvende herinnering

Een uitvaartvideo is een blijvende herinnering

Wanneer iemand in onze omgeving overlijdt, is dat een heftige en ingrijpende gebeurtenis. We zijn verdrietig, ontroostbaar en tegelijkertijd gaat het leven ook door. Er moet veel worden geregeld om het afscheid in goede banen te leiden. En dat moet goed gebeuren, want een dergelijk afscheid is eenmalig. Hoe de begrafenis of crematie verloopt, gaat veelal volledig langs de betrokkenen heen.

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat dat mensen een begrafenis of crematie op video laten vastleggen. Zo’n document is uniek en heel waardevol. Het is een blijvende herinnering. Later kan de dag dan op een door u gekozen moment worden teruggekeken.

Mensen die om de een of andere reden niet bij een afscheid kunnen zijn, zijn eveneens gebaat bij een registratie van de uitvaart. U kunt dit alles laten uitvoeren door speciale uitvaart-videograaf. Vooraf worden uw wensen besproken en degene die de uitvaart filmt, stelt zicht uiteraard discreet op.

 

Als woorden tekortschieten…

Tijdens een uitvaart zelf spreken is van grote toegevoegde waarde. Nabestaanden waarderen dit en voor u zelf kan het ook helpen bij de rouwverwerking. Daarbij is het fijn voor degene die is overleden. Fijn als iemand herinneringen ophaalt en schetst hoe degene bij leven was.

 

Wanneer u het zelf lastig vindt om te spreken, kan een uitvaartondernemer of ritueel begeleider ook uitkomst bieden. Alles is mogelijk en niets moet. Bovendien is het voor sommige mensen ook niet mogelijk om zelf te spreken, omdat ze worden overmand door emoties. Geheel begrijpelijk.

 

Enige tools voor het schrijven van een toespraak zijn:

 • U kunt vertellen wat de overledene voor u betekent heeft.
 • Wat u het meest aan diegene gaat missen.
 • Wat u aan hem of haar bewonderde.
 • Wat de overledene typeerde.
 • Hoe de overledene invulling gaf aan zijn of haar passies en idealen.
 • Hoe diegene zijn of haar levenspad heeft behandeld, wat er zoal is bereikt/ voorgevallen.
 • Hoogte- en dieptepunten?
 • Tot slot wat u samen met de overledene heeft meegemaakt, ondernomen, etc.?

 

Humor in een uitvaartspeech mag, maar zorg er wel voor dat het niet te bont wordt. Er is geen officiële lengte voor een speech, maar gemiddeld duren dit soort voordrachten tussen de vijf en vijftien minuten. Succes!

Het belang van een testament, Wie krijgt wat?

Een testament is niet alleen mooi scrabblewoord, maar ook belangrijk om te hebben. Want wanneer dat niet het geval is, wordt door de wet bepaald wat er met uw bezittingen gebeurt, nadat u bent overleden.

 

Wanneer u de regie liever in eigen handen wilt houden, is gebaat bij een testament. In een testament kunt u vast laten leggen wat uw wensen zijn. Dit is overigens wel een officieel iets, en dient om die reden door een notaris te worden opgemaakt. Alleen bij de notaris opgemaakte testamenten zijn rechtsgeldig. De notaris kan u bovendien adviseren hoe dit aangepakt dient te worden, opdat uw nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven af te dragen.

 

Wanneer u geen testament heeft, geldt in Nederland het volgende: de regel van de langstlevende en dat betekent dat de oudste onder uw directe nabestaanden erfgenaam is. Wanneer een familie in harmonie met elkaar leeft, hoeft dat geen probleem te zijn, maar in het echt leven verloopt het echter regelmatig anders, helaas. Door vooraf heel duidelijk te laten vastleggen hoe alles verdeeld wordt, kan hier geen gedoe over ontstaan.

 

Afscheid nemen in stijl

Op het gebied van uitvaarten, is de markt constant aan verandering onderhevig. Zo zien we ontwikkelingen op het gebied van begraven, dat wordt steeds duurzamer en op het gebied van cremeren. Men kan bijvoorbeeld anno 2021 ook kiezen voor ‘resomeren’, dat is een nieuwe vorm van lijkbezorging, waarbij het lichaam wordt opgelost in water.

Wat nog meer opvalt, is dat uitvaarten of juist soberder of juist exclusiever worden. Zo blijken er best wat mensen te zijn die van het afscheid een feestje voor de nabestaanden willen maken. Een uitvaart vindt dan plaats op een chic landgoed of op een andere prachtige locatie. Er wordt gekozen voor hoogstaande catering, champagne in plaats van koffie, en sushi en gebakjes en vaak zelfs opzwepende livemuziek, extravagante bloemstukken en exclusief vervoer.

De gedachte achter dit soort uitvaarten is dat degene die is komen te overlijden, zijn of haar nabestaanden mee wil geven, dat het leven elke dag opnieuw gevierd moet worden. Een mooie gedachte welke een afscheid ook anders maakt. Minder rouw.

Ooit nagedacht over uw digitale erfenis?

We hebben vrienden op Facebook, ons netwerk onderhouden we via LinkedIn, op WhatsApp spreken we familie, maar ook vrienden en collega’s. Naast een privé-mail hebben velen onder ons ook een mailadres van werk en op onze laptop en telefoon staan veel foto’s. Foto’s die we eigenlijk nog eens willen bundelen in een fotoboek, maar vaak komt het er niet van. Eigenlijk staan we er zelden bij stil, maar ons digitale leven is nogal groots.

Het is daarom anno 2021 ook verstandig om bij leven al na te denken over onze digitale nalatenschap. Het is goed om vooraf vast te leggen wat er met uw digitale erfenis gebeurt.

Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die zich richten op de digitale voor- en nazorg.

Een ervan is www.digitalfuneralprofessionals.com Bij dit bedrijf kunt u terecht om uw wensen op het gebied van uw digitale nalatenschap regelen. In samenspraak met u wordt er dan een digital life planning gemaakt. Hierin kunt u exact aangeven welke nabestaanden later toegang krijgen tot uw data en accounts.

Wij wensen u prettige feestdagen & Een gezond 2021!

Wanneer we terugkijken op 2020 zijn we het allemaal eens dat het een apart jaar is geweest. Het  jaar heeft voor iedereen anders uitgepakt dan gepland. Een verdrietig jaar, waarin het coronavirus veel slachtoffers heeft gemaakt.

Nu het einde van 2020 met rasse schreden nadert, is het nog altijd behelpen. Met zijn allen maken we er het beste van, al is het moeilijk dat velen van ons de feestdagen niet zo kunnen doorbrengen als we zouden willen. Maar laten we alsjeblieft voorzichtig zijn en doen wat het veiligst voor ons allemaal is.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo zal men vanaf januari starten met vaccineren. Een hoopvol begin van een nieuw jaar. Via deze weg willen wij u, fijne feestdagen en een gezond 2021 toe wensen.

Watercrematie is zeer milieuvriendelijk

Onlangs is bekend geworden dat “resomeren” wordt opgenomen in de nieuwe uitvaartwet. We kennen begraven en cremeren en in de toekomst kan er dus ook gebruikt worden gemaakt van resomeren. Bij resomeren gaat het lichaam van een overledene in een grote moderne cabine (machine) welke gevuld is met heet water en kaliumhydroxide, daar blijft het twee tot drie uur in en wordt het verwerkt (afgebroken) tot wit poeder. Nabestaanden krijgen het witte poeder mee, omdat bijvoorbeeld in een soort van urn, te bewaren.

Een resomatie kost ongeveer hetzelfde als een crematie en is veruit het beste voor het milieu. In het buitenland wordt deze techniek al toegepast en in ons land is er een dierenuitvaartcentrum, welke eveneens resomaties aanbiedt.

Op de website www.resomatie.nl kunt u de laatste ontwikkelingen over resomeren volgen.

Corona & maatregelen uitvaart

Nog even doorbijten mensen, er wordt hard gewerkt aan een vaccin en aan medicijnen. Helaas ligt de periode waarin het coronavirus ons leven, op allerlei vlakken, ingewikkelder maakt, nog niet achter ons. Maar het wordt beter, dat is zeker. Onze gezondheid staat nu voorop. We moeten daar allemaal aan denken bij alles wat we doen. Dat is gek en voelt onnatuurlijk. En het is een schrale troost, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Zolang we ons maar voor houden, dat er een dag komt waarop het allemaal weer veiliger is en alles ook weer wat relaxter kan, gaan we dit gewoon overwinnen met elkaar.

Voor bijeenkomsten zoals begrafenissen en crematies gelden tegenwoordig tal van regels. Die zijn onlangs, na de laatste persconferentie, uitgebreid. Deze komen kort samengevat op het volgende neer:

 • Houd 1,5 meter afstand bij afscheidsbijeenkomsten
 • Op uitvaartplaatsen zijn voldoende desinfecterende middelen, maak daar gebruik van
 • Afhankelijk van de gekozen locatie wordt duidelijk hoeveel mensen er afscheid mogen komen nemen
 • De uitvaartverzorger (wij) informeert over het aantal
 • Laat bij een afscheidsdienst contactgegevens achter (mail of telefoonnummer)
 • Catering kan, maar geschiedt wel volgens de richtlijnen van het RIVM
 • Bij verzorging van de overledene mogen maximaal twee familieleden aanwezig zijn
 • Schud geen handen
 • Alle bezoekers krijgen een vaste zitplaats
 • Draag een mondkapje
 • Beperk lichamelijk contact
 • Blijf thuis met klachten als hoesten, koorts, keelpijn, volg een uitvaart dan virtueel of informeer of die mogelijkheid er is.
 • Bent u in nauw contact geweest met iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter), ga dan in quarantaine
 • Er wordt bij binnenkomst een gezondheidscheck uitgevoerd
 • Download de coronamelder app

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Sponsoring basketbalvereniging Westland Stars

Tijdens de thuiswedstrijden van de Westland Stars-teams zijn er reclamebanners te zien in de zaal van sponsors van de basketbalvereniging. Daarbij ook een banner met reclame van Uitvaartverzorging van der Meer. Wellicht geen alledaagse combinatie, basketbal en uitvaarten, maar iemand uit de familiekring speelt al jaren met veel plezier bij de Stars en daarom dragen zij de basketbalvereniging een warm hart toe.