Een uitvaartvideo is een blijvende herinnering

Een uitvaartvideo is een blijvende herinnering

Wanneer iemand in onze omgeving overlijdt, is dat een heftige en ingrijpende gebeurtenis. We zijn verdrietig, ontroostbaar en tegelijkertijd gaat het leven ook door. Er moet veel worden geregeld om het afscheid in goede banen te leiden. En dat moet goed gebeuren, want een dergelijk afscheid is eenmalig. Hoe de begrafenis of crematie verloopt, gaat veelal volledig langs de betrokkenen heen.

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat dat mensen een begrafenis of crematie op video laten vastleggen. Zo’n document is uniek en heel waardevol. Het is een blijvende herinnering. Later kan de dag dan op een door u gekozen moment worden teruggekeken.

Mensen die om de een of andere reden niet bij een afscheid kunnen zijn, zijn eveneens gebaat bij een registratie van de uitvaart. U kunt dit alles laten uitvoeren door speciale uitvaart-videograaf. Vooraf worden uw wensen besproken en degene die de uitvaart filmt, stelt zicht uiteraard discreet op.