Elektrisch cremeren

Wist u al dat een elektrische crematie tot de mogelijkheden behoort in ons land? DELA heeft de primeur. Zij streven ernaar om in 2030 alle crematies in ons land elektrisch te laten geschieden.

In Duitsland en Zwitserland is elektrisch cremeren al langere tijd zeer gebruikelijk. Het is namelijk veel beter voor het milieu dan de gebruikelijke gascrematie. Een normale crematie staat ongeveer gelijk aan ongeveer 60 kuub gas (dit is gelijk aan 140 keer kort douchen). Dat is niet duurzaam nee, verre van zelfs.

Elektrisch cremeren gaat op dezelfde manier als een normale crematie. Alleen komt er geen fossiele brandstof aan te pas. Daarom is het milieuvriendelijk.

De elektrische crematie wordt uitgebreid met andere duurzame alternatieven. Zo is de kist tegenwoordig gemaakt van organisch materiaal, worden rouwkaarten digitaal verstuurd en zijn hapjes op een uitvaart biologisch. Ook komt het steeds vaker voor dat degene waarvan afscheid wordt genomen, vooraf een lijst heeft gemaakt met daarop te verdelen eigendommen. Deze worden uitgedeeld bij de uitvaart.

Hoe duurzaam uw uitvaart hoort te zijn, kunt u vooraf uiteraard vast laten leggen in het ‘mijn laatste wensen’ boekje. Dit boekje is bij ons, geheel kosteloos, op te vragen.