Het belang van een Testament

Het belang van een Testament
Een testament is voor velen een noodzakelijk iets. Een advocaat of notaris kan ervoor zorgen dat uw testament aan alle wettelijke eisen voldoet. In het testament valt te lezen hoe uw bezittingen en eigendommen na uw overlijden dienen te worden verdeeld. Wanneer een testament ontbreekt, wordt dit volgens de regels van de wet gedaan. Het kan zijn dat u zich daar helemaal niet in kunt vinden. Daarom is het opstellen van een Testament van groot belang en dient het dossier van tijd tot tijd te worden herzien.
Wanneer u minderjarige kinderen hebt, kunt u in uw testament aangeven wie na uw overlijden de voogdij over hen zal krijgen. Door een testament goed op te stellen, kunnen de belastingverplichtingen voor uw erfgenamen lager uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld door het benoemen van bepaalde begunstigden of het opzetten van trusts. In het testament kunnen bovendien bepalingen staan die erfgenamen kunnen beschermen met hoe ze met een erfenis om zullen gaan. Ook kunnen bepaalde personen worden uitgesloten van uw nalatenschap.
Wanneer u geld aan een goed doel of meerdere goede doelen na wilt laten, kunt u dit eveneens in uw testament laten opnemen. Het grote voordeel van een testament is bovendien dat het familieconflicten kan voorkomen. Door het testament weet iedereen wat uw wensen waren en zal alles netjes worden geregeld, zoals door u vooraf bedacht.