Er blijkt veel interesse voor de lijkbezorging “resomeren’ 

 

Er blijkt veel interesse voor de lijkbezorging “resomeren’ 

 

We zijn bekend met begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Eerder maakten we al melding over een derde mogelijkheid van lijkbezorging en dat is resomeren. Resomeren is een moderne manier waarbij een lichaam in ongeveer drie uur wordt ontbonden. Volgens deskundigen is resomeren een stuk milieuvriendelijker dan cremeren.  

 

Via een speciale website te weten www.resomatie.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden voor de ontwikkelingen rondom deze techniek. En dat blijkt storm te lopen. Momenteel wordt er gewerkt aan het toelaten van de techniek resomeren. Hiervoor is een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging nodig.  Wanneer u ook benieuwd bent naar alles over deze nieuwe, duurzame techniek, dan kunt u zich inschrijven op bovengenoemde website.

Een uitvaartvideo is een blijvende herinnering

Een uitvaartvideo is een blijvende herinnering

Wanneer iemand in onze omgeving overlijdt, is dat een heftige en ingrijpende gebeurtenis. We zijn verdrietig, ontroostbaar en tegelijkertijd gaat het leven ook door. Er moet veel worden geregeld om het afscheid in goede banen te leiden. En dat moet goed gebeuren, want een dergelijk afscheid is eenmalig. Hoe de begrafenis of crematie verloopt, gaat veelal volledig langs de betrokkenen heen.

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat dat mensen een begrafenis of crematie op video laten vastleggen. Zo’n document is uniek en heel waardevol. Het is een blijvende herinnering. Later kan de dag dan op een door u gekozen moment worden teruggekeken.

Mensen die om de een of andere reden niet bij een afscheid kunnen zijn, zijn eveneens gebaat bij een registratie van de uitvaart. U kunt dit alles laten uitvoeren door speciale uitvaart-videograaf. Vooraf worden uw wensen besproken en degene die de uitvaart filmt, stelt zicht uiteraard discreet op.

 

Als woorden tekortschieten…

Tijdens een uitvaart zelf spreken is van grote toegevoegde waarde. Nabestaanden waarderen dit en voor u zelf kan het ook helpen bij de rouwverwerking. Daarbij is het fijn voor degene die is overleden. Fijn als iemand herinneringen ophaalt en schetst hoe degene bij leven was.

 

Wanneer u het zelf lastig vindt om te spreken, kan een uitvaartondernemer of ritueel begeleider ook uitkomst bieden. Alles is mogelijk en niets moet. Bovendien is het voor sommige mensen ook niet mogelijk om zelf te spreken, omdat ze worden overmand door emoties. Geheel begrijpelijk.

 

Enige tools voor het schrijven van een toespraak zijn:

  • U kunt vertellen wat de overledene voor u betekent heeft.
  • Wat u het meest aan diegene gaat missen.
  • Wat u aan hem of haar bewonderde.
  • Wat de overledene typeerde.
  • Hoe de overledene invulling gaf aan zijn of haar passies en idealen.
  • Hoe diegene zijn of haar levenspad heeft behandeld, wat er zoal is bereikt/ voorgevallen.
  • Hoogte- en dieptepunten?
  • Tot slot wat u samen met de overledene heeft meegemaakt, ondernomen, etc.?

 

Humor in een uitvaartspeech mag, maar zorg er wel voor dat het niet te bont wordt. Er is geen officiële lengte voor een speech, maar gemiddeld duren dit soort voordrachten tussen de vijf en vijftien minuten. Succes!