Watercrematie is zeer milieuvriendelijk

Onlangs is bekend geworden dat “resomeren” wordt opgenomen in de nieuwe uitvaartwet. We kennen begraven en cremeren en in de toekomst kan er dus ook gebruikt worden gemaakt van resomeren. Bij resomeren gaat het lichaam van een overledene in een grote moderne cabine (machine) welke gevuld is met heet water en kaliumhydroxide, daar blijft het twee tot drie uur in en wordt het verwerkt (afgebroken) tot wit poeder. Nabestaanden krijgen het witte poeder mee, omdat bijvoorbeeld in een soort van urn, te bewaren.

Een resomatie kost ongeveer hetzelfde als een crematie en is veruit het beste voor het milieu. In het buitenland wordt deze techniek al toegepast en in ons land is er een dierenuitvaartcentrum, welke eveneens resomaties aanbiedt.

Op de website www.resomatie.nl kunt u de laatste ontwikkelingen over resomeren volgen.